Fotografii

Pentru accesarea directă, pe pagina de Internet a Messe Düsseldorf, a fotografiilor în format publicabil este necesară înregistrarea la pe pagina de Internet a fiecărei manifestări în parte. Fotografii pentru ilustrarea materialelor despre participarea românească puteți obține de lareprezentantul Messe Düsseldorf în România.